Новости

Diplomacia aktive avancon të drejtat e pakicave

Albanian

Të drejtat e kroatëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të drejtat e maqedonasve në Republikën e Kroacisë po avancohen. Dhe, gjithë kjo si pasojë e shpeshtimit të takimeve ndërveqveritare. Është ky konkluzioni nga takimi i 4-të i Komisionit të përzier ndërqeveritar për zbatimin e Marrëveshjes për mbrojtjen e pakicës maqedonase në Kroaci dhe pakicës kroate në Maqedoninë e Veriut, që u mbajt sot në Zagreb të Kroacisë.

Pages