Откривање на спомен биста на сликарот Никола Мартиноски во Букурешт

Министерот во Владата на Република Северна Македонија задолжен за дијаспора, Едмонд Адеми во Букурешт, во името на Владата на Северна Македонија, ја откри спомен бистата на реномираниот македонски сликар, Никола Мартиноски.

Autoritetet zvicerane me fjalë miradije për diasporën nga Republika e Maqedonisë së Veriut

Albanian

Në Bern të Zvicrës, ministri i angazhuar për diasporën, Edmond Ademi u takua me zëvendës drejtorin për migrim, z. Mihael Hekendorn. Në takim morën pjesë edhe z. Kristijan Vinter ministër dhe koordinator për Europën juglindore dhe z. Andear Geric zv/drejtor për Ballkanin perëndimor në Agjencinë zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim.

Pages