Kontakt

Ministër për Marrëdhëniet me Diasporën

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

 Rr. Ilinden nr.2

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë

 

Albanian