KABINETI

 
Jana Vellkovska - Shef kabineti

е-mail: jana.velkovska@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3133 252

m-r Rexhep Saliu - Këshilltar special për politikë të jashtme dhe të çështjeve diplomatiko-konsulore е-mail: rexhep.saliu@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3133 252
m-r Florida Rexhepi – Këshilltare për arsim, shkencë dhe të rinjë е-mail: florida.rexhepi@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3133 252
m-r Mario Mihajllov  - Këshilltar për çështje ekonomike dhe financiare

е-mail: mario.mihajlov@gs.gov.mk

Tel: +389 2 3133 252

Aleksandra Porçu Frçkoska - Asistente е-mail: aleksandra.frckoska@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3133 252

 

 

Albanian