Lista e të punësuarve në kabinetin e ministrit Dr. Xemail Çupi

Lista e të punësuarve në kabinetin e ministrit Dr. Xemail Çupi
Shiqiri Korumi - Shef kabineti

е-mail: shiqiri.korumi@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3118 022, lok. 128

m-r Vanja Hristovska Kail - Këshilltare për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare е-mail: vanja.hristovska@primeminister.gov.mk
Tel: +389 2 3118 022, lok. 102
Ridvan Marina - Koordinator për marrëdhënie me publikun е-mail: ridvan.marina@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3118 022, lok. 128
Sejdi Demiri - Këshilltar i jashtëm е-mail: sejdi.demiri@gs.gov.mk
Tel: +389 2 3118 022, lok. 128

 

 

Albanian