Lista e të punësuarve në kabinetin e ministrit Dr. Xemail Çupi

Lista e të punësuarve në kabinetin e ministrit Dr. Xemail Çupi

 

Shiqiri Korumi – Shef kabineti

 

e-mail: shiqiri.korumi@gs.gov.mk

tel: +389 2 3117 825

Elena Stefanovska – Asistente personale e ministrit

e-mail: elena.stefanovska@gs.gov.mk

tel: +389 2 3117 825

Sejdi Demiri – Këshilltar i jashtëm

e-mail: sejdi.demiri@gs.gov.mk

tel: +389 2 3117 825

Albert Dede – Këshilltar i veçantë

e-mail: albert.dede@gs.gov.mk

tel: +389 2 3117 825

m-r Vanja Hristovska Kail – Këshilltare për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare

e-mail: vanja.hristovska@primeminister.gov.mk
tel: +389 2 3117 825

Ridvan Marina – Koordinator për marrëdhënie me publikun

e-mail: ridvan.marina@gs.gov.mk

tel: +389 2 3117 825

Albanian