Реформи во земјоделието, инвестираме во рамномерниот регионален, локален и во руралниот развој


Министерот за дијаспора, Џемаил Чупи истакна дека Владата работи на воспоставување на трајни, институционални врски со дијаспората, како значаен ресурс во промовирање и поттикнување на развојот на државата.

Macedonian

Говор на министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи со кој ја отвори обуката за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво

Министерот задолжен дијаспора, д-р Џемаил Чупи одржа говор пред учесниците кои беа на обуката за ориентација на работните активности на „Центрите на дијаспора“ на локално ниво.

Macedonian

Еднодневна обука за ориентација во работните активности на „Центрите за дијаспора„ на локално ниво

На иницијатива на министерот, а во соработка со ИОМ - Скопје и МИОА, во просториите на хотел Double Tree by Hilton, се одржа еднодневна обука за ориентација во работните активности и јакнење на капацитетите на институциите во полза на дијаспората.

Macedonian

Pages