Thirrje publike për të aplikuar me projekte për persona juridikë dhe fizikë nga Diaspora

Të nderuar,

Ju njoftojmë se Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë ka shpallë Thirrje publike për të aplikuar me projekte për persona juridikë dhe fizikë nga Diaspora, e cila financohet edhe nga ministri i diasporës në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Ministri përgjegjës për diasporën, fton të gjitha organizatat, shoqatat dhe individët e interesuar, me origjinë nga diaspora, të paraqesin raportet e projektit që mbulojnë idetë dhe iniciativat e interesit të tyre.

Afati i fundit për aplikim zgjatë deri më 15 mars 2019, propozim - projektet e marra pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Projektet e skanuara i dorëzohen Ministrisë së Punëve të Jashtme përmes postës elektronike të Zyrës së Përfaqësuesve Diplomatik dhe Konsullore të Republikës së Maqedonisë  dhe paralelisht në dijaspora@mfa.gov.mk. Nëse aplikanti nuk ka mundësi të skanojë projektin, ai dorëzohet me postë në përfaqësitë diplomatike përkatëse.

Formati i aplikimit të projektit, si dhe prioritetet për financimin e projekteve të diasporës, janë ngjitur dhe mund të shkarkohen nga linku në vijim nga Ministria e Punëve të Jashtme:

(http://mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1925:javen-povik-za-proektni-aplikacii-namenet-za-pravni-i-fizichki-lica-od-redovite-na-dijasporata&catid=133&Itemid=1000&lang=mk)

 

 

 

 

Albanian
АКТУЕЛНОСТИ: