Линк за дијаспора

Посетата на министерот Џемаил Чупи на Соединетите Американски Држави беше плодна, што им овозможи на здруженијата на иселениците во Њујорк и околината да ги користат просторите на Културно информативниот центар

Работна посета на министерот Џемаил Чупи на Соединетите Американски Држави во март оваа година беше плодна од аспект на отворање на можноста нашите здруженија на дијаспората во Њујорк и околината да ги користат просторите на галеријата на Културното информативен центар за реализација на своите активности.

Macedonian

Pages