Листа на вработени во кабинетот на министерот Едмонд Адеми

Листа на вработени во кабинетот на министерот Едмонд Адеми
Јана Велковска - Шеф на Кабинет

е-маил: jana.velkovska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3133 252

м-р Џенис Сулимани- Политички советник е-маил: xhenis.sulimani@gs.gv.gov.mk
тел: +389 2 3133 252
м-р Марио Михајлов - Советник за економски и финансиски прашања

е-маил: mario.mihajlov@gs.gov.mk

тел: +389 2 3133 252

Александра Порчу-Фрчкоска - Личен асистент

е-маил: aleksandra.frckoska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3133 252
Васко Лазаревски - советник за УНЕСКО

е-маил: vasko.lazarevski@gs.gov.mk

тел: +389 2 3133 252

Шпенд Садики- Советник за надворешна политика и дипломатско- конзуларни прашања

е-маил: shpend.sadiki@gs.gov.mk

tel: + 389 2 3133 252

 

   
   

 

 

Macedonian