Шиќири КОРУМИ - Шеф на кабинет

Краток опис на работна задача:

Шеф на кабинет, организација на работењето на кабинетот, реализирање на административни и протоколарни работи за министерот, подготовка на акти за коресподенција, комуникација со органите на државната управа, комуникација со организации, здруженија, поединци од дијаспората, други работи по налог на министерот.

Macedonian