Среда, ден на средби со дијаспората

Почитувана дијаспора, граѓани кои живеете надвор од границите на вашата земја!


Имајќи ја предвид вредноста и важноста што ја имате во татковината, ве известуваме дека Министерот задолжен за дијаспора, д-р. Џемаил Чупи, одлучи денот-среда да биде ден посветен на средби со вас, со цел заеднички да се посветиме на прашањата поврзани со дијаспората.

Одржувањето на врските со дијаспората е од особено значење бидејќи се смета како најбитни во нашето општество која мора да се чува и негува со најголема посветеност.


Вратите на кабинетот лоциран во зградата на Владата се секогаш отворени за вас!


Влада на Република Северна Македонија
Министер задолжен за дијаспора
Булевар „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје
Република Северна Македонија
+389 23117825

 

 


 

Macedonian
АКТУЕЛНОСТИ: