Национална стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората 2019 - 2023 година

 

  • Национална стратегија на Република Северна Македонија за соработка со дијаспората 2019 - 2023 година (македонски јазик) Преземи
  • Strategjia Nacionale e Republikës së Maqedonisë së Veriut për Bashkëpunim me Diasporën 2019 - 2023 (Gjuha shqipe) Shkarko
Macedonian